• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Internetu ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru przez konsumenta (dzień doręczenia).

Zgodnie z zasadami liczenia terminów, 14 dni liczy się od dnia kolejnego po dniu doręczenia, czyli np. konsument odebrał przesyłkę z towarem 10.01.2018 r., to 24.01.2018 r. będzie ostatnim dniem, w którym może skierować do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przy czym wystarczy, że wyśle je w ostatnim dniu tego terminu.

Rzecz zwracana powinna być w takim stanie, który da się usprawiedliwić potrzebą sprawdzenia rzeczy (czyli np. odpakowania z pudełka i przymierzenia). Towar nie może być zniszczony ani uszkodzony ponad tę miarę, ponieważ wtedy konsument odpowiada za utraconą wartość zwrotu. Przedsiębiorca może na konsumenta nałożyć obowiązek zapłaty określonej kwoty proporcjonalnej do wartości uzyskanej zwrotnie rzeczy.

Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zasady zwrotu:

  • - Jeśli chcesz odstąpić od umowy poinformuj nas o tym mailowo: kontakt@monden.pl i prześlij nam wypełniony formularz zwrotu, który znajdziesz tutaj.
  • - Spakuj zwracany towar tak, aby nie doszło do jego żadnych uszkodzeń podczas wysyłki.

Mailowo bądź telefonicznie poinformujemy Cię jakie będą następne kroki. 

 

Reklamacje

Każdą reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy Ci należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.

W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.